Mapa stránek

Měření termokamerou

 

Měření termokamerou se používá ke zjištění lokálních, lineárních a dalších míst zvýšených tepelných ztrát budov, ke kontrole kvality provedených prací před převzetím stavby, k vyhledání závad podlahového vytápění, lokalizace míst poruch topných medií, k odhalení závad na elektrických zařízeních.

Měřením a diagnostikou odhalíme především:

  • zjevná i skrytá místa úniku tepla u staveb (okna, dveře, střechy, překlady apod.)
  • tepelnou propustnost vnějšího pláště budovy (správnost zateplení )
  • kvalitu provedení izolací (před zaklopením sádrokartonem, potrubí TV a TUV, komíny)
  • účinnost topení a skutečné teploty topných těles
  • místa porušení podlahového topení
  • vedení potrubí ve stěně
  • umístění nosníků sádrokartonu (kotvení předmětů)
  • přehřívání technologií (elektromotory, rozvaděče, FV panely apod.)
  • nebezpečná místa (utajený var, lokální tepelná ohniska v nečekaných místech)

 

Pro více informací neváhejte kontaktovat našeho pověřeného pracovníka:

Jiří Jaroš
tel: + 420 602 417 977
j.jaros@kpmpacov.cz


Sídlo firmy:

KPM elektro, s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3

Provozovna:

KPM elektro, s.r.o.
Pošenská 351
395 01 Pacov

kontakt:

e-mail:
tel.:
mobil:

kontakt@kpmpacov.cz
+420 565 442 062
+420 602 417 977